SAOPŠTENJE O REZULTATIMA

za otvoreni, međunarodni, anketni, jednostepeni, anonimni
URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI KONKURS ZA URBANU OBNOVU I REHABILITACIJU PROSTORNE KULTURNO ISTORIJSKE CELINE VOJNO-TEHNIČKOG ZAVODA U KRAGUJEVCU

DOWNLOAD:
1. Saopštenje WORD 
2. Na ovom linku možete preuzeti Katalog radova: E-catalog

Raspisivač/Naručilac: Grad Kragujevac
Sprovodilac: Udruženje urbanista Srbije, www.uus.org.rs

Do predviđenog roka predato je digitalno, ukupno 14 konkursnih radova.

Žiri je radio u sastavu:
Predsednik žirija:
Ivan Radulović, arhitekta, Kragujevac, Srbija
Zamenik predsednika žirija:
Prof.dr Ivan Rašković
Članovi žirija:
Prof. dr Aleksandra Đukić, arhitekta, Beograd, Srbija
Prof. dr Dubravka Đukanović, arhitekta, Beograd, Srbija
Prof. dr Saša Čvoro, arhitekta, Banja Luka, BIH
Prof.dr Ognen Marina, arhitekta, Skoplje, Severna Makedonija
dr Veroljub Trifunović, arhitekta, Kragujevac, Srbija
Zamenici člana žirija:
Mirjana Ćirić, arhitekta, Kragujevac, Srbija
Nikola Milanović, arhitekta, Kragujevac, Srbija
Izvestioci su radili u sastavu:
Lazar Mandić, arhitekta, Kragujevac
Jasna Marićević, arhitekta, Beograd

Na sastanku održanom dana 12.07.2022.godine, žiri je većinom glasova doneo sledeće Odluke, kako slede u okviru predviđenog nagradnog fonda:

PRVA NAGRADA u bruto iznosu od 4.000.000,00 dinara dodeljena je radu sa Autorskom šifrom: „DA58634“, radnom šifrom 04
Autorski tim:dr Aleksandra Đorđević, mast.inž.arh. i mast.inž.urb.i reg.raz.
Katarina Petrović, mast.inž.arh.
Marina Ilić, mast.inž.arh.
Nevena Balalić, mast.inž.arh.

DRUGA NAGRADA u bruto iznosu od 2.000.000,00 dinara dodeljena je radu sa Autorskom šifrom: „ME14141” (radna šifra 14)
„Arco projekt“d.o.o. Beograd
Radni tim:
Prof.Petar Arsić, d.i.a.
Ana Virijević, d.i.a.
Danilo Arsić, d.i.a.
Katarina Ivanović, d.i.a.
Jovanka Đorđević Ciganović, d.i.a.
Mirjana Sekulić, d.i.p.a.
Milorad Povrenović, d.i.a.
Konsultanti:
Prof.Dimitrije Mladenović, d.i.a.
Prof.dr Jovan Despotović, d.i.g.
Dušan Soković, d.i.a.

TREĆA NAGRADA u bruto iznosu od 1.000.000,00 dinara dodeljena je radu sa Autorskom šifom: „VA11314“ (radna šifra 08)
Autorski tim:
Milena Vukmirović
Andreja Berić
Milutin Folić
Aleksandar Ćopić
Nadica Perović

POVIŠENI OTKUP u bruto iznosu od 500.000,00 dinara pripao je radu sa Autorskom šifrom„AA10052“ (radna šifra 03)
„Arhitektim“d.o.o. Beograd
Autorski tim:
Dejan Miletić
Jelena Miletić
Saradnik
Katarina Mančić

DVA JEDNAKOVREDNA OTKUPA u bruto iznosu od po 250.000,00 dinara dodeljeni su radovima sa:Autorskom šifrom: „CF47865“ (radna šifra 05)
Autorski tim:
Atanacković Jeličić
dr Jelena, dipl.inž.arh.
Grgić Stanislav, master inž.arh.
Đurđević Jovana, dipl.inž.urbanog inženjerstva i regionalnog razvojaEcet
dr Dejan, master inž.arh.
Zeković Staša, master inž.arh.
Janjušević Miljan, master inž.arh.
Kojić Radomir, dipl.arh.unutrašnje arhitekture – master
Maraš dr Igor, master inž.arh.
Medić dr Saša, master inž.arh.
Mirković Petar, dipl.vajar
Mihajlović Marko, master inž.arh.
Miškeljin dr Ivana, master inž.arh.
Nikolić dr Dimitrije, master inž.arh.
Pejić Stefan, dipl.inž.arh.
Todorov dr Marko, master inž.arh.
Topić Albert, master inž.arh.
i
Autorskom šifrom: „MA12022“ (radna šifra 09)
Autorski tim:
Nemanja Kordić, dr.mast.inž.arh.
Nikola Stevanović, mast.inž.arh.
Ema Stojković Jerinić, mast.inž.arh.
Bogdan Đokić, inž.arh.
Irena Nikolić, mast.inž.arh.
Đorđe Stefanović, arh.teh.
Aleksa Rašić, inž.arh.
Ilija Srdanović, inž.arh.  


IZVEŠTAJ ŽIRIJA MEĐUNARODNOG URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKOG KONKURSA ZA URBANU OBNOVU I REHABILITACIJU PROSTORNE KULTURNO ISTORIJSKE CELINE VOJNO-TEHNIČKOG ZAVODA U KRAGUJEVCU

DOWNLOAD:
1. Izveštaj žirija WORD
 
Prema mišljenju i stručnoj oceni Komisije za javne nabavke na Izveštaj žirija od 9.jula o.g., da bi Izveštaj žirija bio u skladu sa Pravilnikom o konkursima, treba da se revidira Izveštaj i da se opredeli za jednu treću nagradu u originalnoj vrednosti od milion dinara. Ostalo bi mogli da budu otkupi u bilo kojoj raspodeli u okviru fonda za otkup. 

Većina članova je prihvatila Izveštaj Komisije osim prof.dr Ivana Raškovića koji nije prihvatio ponovno glasanje i promenu prethodnog izveštaja i dao neopozivu ostavku na mesto člana žirija. Prof.Raškovića je zamenio zamenik člana žirija arhitekta Nikola Milanović. Sastavni deo ovog Izveštaja je ostavka Prof.Ivana Raškovića.

Većinom glasova žiri je doneo sledeću odluku:

- PRVA NAGRADA - rad pod radnom šifrom 04
- DRUGA NAGRADA - rad pod radnom šifrom 14
- TREĆA NAGRADA - rad pod radnom šifrom 08
- POVIŠENI OTKUP – rad pod radnom šifrom 03
- DVA JEDNAKOVREDNA OTKUPA – radovi pod radnom šifrom 05 i 09

PRVA NAGRADA u bruto iznosu od 4.000.000,00 dinara pripala je radu sa autorskom šifrom: „DA58634“ (radna šifra 04)
_____________________________________________
DRUGA NAGRADA u bruto iznosu od 2.000.000,00 dinara pripala je radu sa autorskom šifrom: „ME14141” (radna šifra 14)
_____________________________________________
TREĆA NAGRADA u bruto iznosu od 1.000.000,00 dinara pripala je radu sa autorskom šifom: „VA11314“ (radna šifra 08)
_____________________________________________
POVIŠENI OTKUP U bruto iznosu od 500.000,00 dinara pripala je radu sa autorskom šifrom„AA10052“ (radna šifra 03) DVA JEDNAKOVREDNA OTKUPA U bruto iznosu
od 2h250.000,00 dinara dodeljeni su radovima:Autorska šifra: „CF47865“ (radna šifra 05) iAutorska šifra: „MA12022“ (radna šifra 09)
_____________________________________________

Predsednik žirija:
Ivan Radulović, arhitekta,
Članovi žirija:
Prof. dr Aleksandra Đukić, arhitekta,
Prof. dr Dubravka Đukanović, arhitekta,
Prof. dr Saša Čvoro, arhitekta,
dr Veroljub Trifunović, arhitekta,
Mirjana Ćirić, arhitekta
Nikola Milanović, arhitekta
Sekretar žirija:Svetlana Jakovljević,

Udruženje urbanista Srbije
 U Beogradu,12. jul 2022.godine   

Powered by WebExpress