O konkursu

Grad Kragujevac, u sklopu mera i aktivnosti na urbanoj obnovi i regeneraciji prostorno kulturno-istorijske celine „Vojno-tehnički zavod“, pokrenuo je postupak za sprovođenje urbanističko-arhitektonskog konkursa sa ciljem da time započne dugoročni i sveobuhvatni proces obnove prostora koji je obeležio razvoj grada tokom poslednja dva veka.

Kompleks "Vojno-tehnički zavod" (VTZ) i vojna industrija koja se razvijala na ovom prostoru, od sredine XIX veka bila je nosilac tehničko-tehnološkog, socijalnog i demografskog razvoja grada. Danas, međutim, kontekst prostora VTZ bitno je drugačiji. Karakteriše ga zamrlost, nebezbednost, neosvetljenost, nefunkcionalnost, ekološka ugroženost, heterogena vlasnička struktura i neadekvatno korišćenje objekata koji predstavljaju kulturnu baštinu. Nakon što je 2006.godine, Grad Kragujevac otkupio deo prostora i građevina nekadašnjeg VTZ, deo kompleksa konačno je postao dostupan široj javnosti i počeo da otkriva sve svoje sadržaje i bisere industrijskog nasleđa.

Odlukom Vlade Republike Srbije, „Kompleks Vojno-tehničkog zavoda u Kragujevcu“, utvrđen je 2014.godine za prostornu kulturno-istorijsku celinu izuzetnog značaja. Može se reći da kompleks VTZ, osim proglašenog nacionalnog, ima i internacionalan značaj u istorijskom (prva mala evropska država sa sopstvenim oružanim kapacitetima - oslonac politike oslobođenja balkanskih naroda), ali i u arhitektonsko-urbanističkom smislu (koren bezornamentalne estetike u čitavom regionu). Takođe, ovo je istovremeno najstariji fabrički kompleks u ovom delu Evrope, začetak industrijalizacije i novog društvenog poretka, ali i snažan simbol uvođenja Srbije u moderne evropske tokove. 


Powered by WebExpress