KONKURS ZA UREĐENJE PROSTORNE KULTURNO -                        ISTORIJSKE CELINE „VOJNO - TEHNIČKI ZAVOD U KRAGUJEVCU“

                                     Cilj konkursa je urbana obnova i regeneracija (rehabilitacija) ove prostorne kulturno - istorijske celine od izuzetnog značaja
Grad Kragujevac, u sklopu mera i aktivnosti na urbanoj obnovi i regeneraciji prostorno kulturno-istorijske celine „Vojno-tehnički zavod“, pokrenuo je postupak za sprovođenje urbanističko-arhitektonskog konkursa sa ciljem da time započne dugoročni i sveobuhvatni proces obnove prostora koji je obeležio razvoj grada tokom poslednja dva veka. 

Raspis konkursa

Otvoreni, međunarodni, anketni, jednostepeni, anonimni Urbanističko-arhitektonski konkurs za urbanu obnovu i rehabilitaciju prostorne kulturno-istorijske celine „Vojno-tehnički zavod u Kragujevcu“.....

Pročitaj više

O Konkursu

Prostorna kulturno - istorijska celina (PKIC) „Vojno-tehnički zavod“ (VTZ) je proglašena za nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju

Pročitaj više

Dokumentacija

Foto i video dokumentacija predmetnog konkursnog obuhvata: uslove, podatke i smernice nadležnih institucija, važeću plansku dokumentaciju. drugu analitičku, studijsku, razvojnu i ......

Pročitaj više

Cilj konkursa

Odlukom Vlade Republike Srbije, „Kompleks Vojno-tehničkog zavoda u Kragujevcu“, utvrđen je 2014.godine za prostornu kulturno-istorijsku celinu izuzetnog značaja. Može se reći da kompleks VTZ, osim proglašenog nacionalnog, ima i internacionalan značaj u istorijskom (prva mala evropska država sa sopstvenim oružanim kapacitetima - oslonac politike oslobođenja balkanskih naroda), ali i u arhitektonsko-urbanističkom smislu (koren bezornamentalne estetike u čitavom regionu). Takođe, ovo je istovremeno najstariji fabrički kompleks u ovom delu Evrope, začetak industrijalizacije i novog društvenog poretka, ali i snažan simbol uvođenja Srbije u moderne evropske tokove.

Udruženje urbanista Srbije

Više od pola veka Udruženje urbanista Srbije, kao jedinstvena strukovna i stručna organizacija, učestvuje u burnim procesima urbanizacije naše zemlje. Urbanisti su se stalno susretali sa prošlošću i sadašnjošću, a mislili na budućnost.

Pročitaj više

Predmet konkursa

Predmet konkursa je urbanističko - arhitektonsko rešenje prostorne kulturno istorijske celine „Vojno - tehnički zavod u Kragujevcu“ – zona I, sa idejnim arhitektonskim rešenjima objekata i parternih površina u njegovom „jezgru“ (prostor „Knežev arsenal“).


Powered by WebExpress